Natura 2000

Kaj, v naturo 2000 so vas dali? So že vedeli zakaj! Zgodbo o naši imenitnosti so bržkone dobro poznali.

Avtor: Slavko Polak

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Glavni namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti z varovanjem habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Vlada RS je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih leta 2004 določila območja Natura 2000. Glede na celotno površino občine je območja Natura 2000 15,6% oz. 1.179,78 ha. Del območja Občine Jesenice je zajeto v 3 območja.

V območje Karavank (Koda: SI3000285, velikost 841,46 ha) v jeseniški občini je zajet greben od Dovške Babe, do Hruškega vrha, Rožce, Kleka, Velike Golice ter do Male Golice in od Korenščice, Struške vse do Vajneža in Stola. Ogrožene živalske vrste sta metulja Lorkovićev rjavček in črtasti medvedek, hrošč alpski kozliček, netopir mali podkovnjak. Med rastlinami najdemo, lepi čeveljc, Zoisova zvončica in močvirski meček. Tu so še številni habitatni tipi. Del območja Natura 2000 je tudi v območju Julijskih Alp (Koda: SI5000019, velikost 337,2 ha), kamor spada območje Triglavskega narodnega parka do severnega roba Mežakle. Na tem območju se nahajajo beloglavi jastreb, planinski orel, sokol selec, gozdni jereb, divji petelin, mali skovik, koconogi čuk, vodomec, črna žolna, triprsti detel, repaljščica, slegurm, mali muhar, rjavi srakoper, belka, ruševec in kotorna. Jez HE Vintgar pa je zajet v območje Radovna v Sr. Radovni (Koda: SI3000133, velikost 1,12 ha). Reka je dom ribe kapelj.