Dobrodošli na Jesenicah

Gorski utrip. Jeklena volja.

Od tod pogled zbeži vam do Golice,
lahko pa z Golice zrete naše Jesenice.