Register lokalnih turističnih vodnikov

Turistično informacijski center Jesenice vodi register lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Jesenice, kjer dobite več informacij o vodenih izletih, ki jih vodijo lokalni turistični vodniki. Pokličite  na +386 4 586 3178 ali pa pišite na .

Pogoji za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, register lokalnih turističnih vodnikov, naročilo, izvajanje in evidenca turističnih vodenj ter nadzor nad izvajanjem lokalne turistične vodniške službe je določeno z Odlokom o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 72/2016).

Mojca Konobelj

Miha Novak

Tamara Tavželj

ANG, NEM

Marko Arh

NEM, ANG

Polona Drvoderić

Lea Hočevar

ITA

Maja Simeonov Nedeljkov

ANG, ITA, GRK

Špela Smolej Milat

ANG, HRV

Samo Podobnik

ANG

Aljoša Žnidar

ANG

Andraž Sodja

ANG

Matej Meterc

RUS, POL

Mirza Avdić

BOS

Irena Pezdir

Manca Kobal

ANG, SLO

Mateja Terseglav

ANG, SLO

Ana Hering

ANG, SLO, KIT

Anamarie Zupančič

SLO